★ Stećci u Mostaru - stećak ..

                                     

★ Stećci u Mostaru

Na širem području danas je Mostar, u rano doba od srednjeg veka, tamo je bila župa Večenike – Večerić. Za ime župnog Večenike povjesničari Relja Novaković U Pejičić povezani etnička grupa ljudi pod imenom Vetonci, što je na početku XI. i XII. stoljeća živio u Hum i zemlju Neretljana. Tragove Vetonaca prepoznajem ime župe Vetanice – Vetnice – Fatnice u istočnoj Hercegovine i na imena od naselja Vitina i Vitaljina u zapadnoj Bih. Vetonce smatra granu zapadnoslavenskog plemena slične imena, čiji prapostojbina je u porječju Labe.

Na spominjanje Drežnice datira iz početka XV. veku, prema povelja kralja ostoje, koji između ostalih stvari daje i "provinciu" Drežnicu u imovinu braća Radivojevića. Drežnica je izoliran teritoriji nekoliko sela, koja se nalazi u krašku dolini između Čvrsnica i Čabulja. Iako je mali u teritoriju i stanovništva, često imaju posebno administrativne-politički autarhiju, samo zbog geografske izolacije. Drežnica u to vrijeme, ima status administrativne jedinice stan Blato ili Broćnu.

Istraživanje radi u smislu snimak i prikupljanja podataka na spomenike su Marko Vego i Šefika Bešlagić ti publicirali 1961. i 1971. godine.

                                     

1. Nekropolis sa spomenike sajt Navode na Spratu. (A necropolis with monuments site Cited on the Floor)

Nekropolis sa spomenike i dalje fondacije srednjevjekovnog zgrade, koja se nalazi na visini od 131 metara, na levoj obali rijeke Neretve, oko 300 m nizvodno od ušća Drežanke. Nekropolis je bio zabilježen 17 mrtvih. Kada je u pitanju oblika spomenike, sa sigurnošću mogli da uspostavimo samo 5 visok sanducima, i za vidljiva utonulosti i oštećenosti pojedinačnih spomenike, ne može se tvrditi da li je odbor ili kutiju. Odlikovan sa dva ili tri nadgrobni spomenik reljefni motive: kružni vijenac i bolji od cick-čak i liniju, pokazuje čovek sa štit i mač, i scene u lovu na jelene. Istraživani grobovi su nije pružila pokretne nalazi za preciznije dataciju. Grobovi su iz kamena tanjir u obliku pravougaonike da sužavao u nogu, i oni su bili prekriveni da je jedan ili više podatke.

                                     

1.1. Nekropolis sa spomenike sajt Navode na Spratu. Crkva. (Church)

Na mjestu Crkvini, nakon arheoloških istraživanja, pojavili su se ostaci osnova zgrade koja je pretpostavio da će biti dalje od temelja staru crkvu ili kapelu dimenziju 13.30 x 6.80 m. Zidovi su bili izgradio za velike reke pebbles i obradenog kamen u temelj krečnim malter sa mnogo pesak, i u višim delovima pa tesanih, veći kamen blokova. Po metodu izgradnje, arhitektonski karakteristike, i veličinu objekta se pretpostavlja da je u crkvi, nešto drugi dio srednjeg veka, podignut u XIV. stoljeća i uništeni u XV. stoljeća. Ne mogu sa sigurnošću reći da li je taj objekat spalio ili srušena. U cijelom kulturno sloj koji je držao iznad nivoa podu našao depozite crne zemlje, i u južnog zida na izvan crkve gomila gary i napojnicu od srednjevjekovnog koplje. U severozapadnom delu od naosa pronašli ostatke malterisanog pod i deo zida malterisane oplate debljine 3 cm. Tragovi freskama ne očuvali.

                                     

2. Nekropolis sa spomenike Šarampovlje Vitina u Natrag. (A necropolis with monuments Šarampovlje / Vitina in the Back)

Srednjevjekovni nekropolis se nalazi u naselju Kruševo, što je Mostara dalje oko 15 km zrak linije u pravcu jugozapada. Nalazi se na južnoj strani od blata, sa regionalnog puta Mostar–Čitluk. Nekropolis pokriva 3035 kvadrata i ima 122 nadgrobni spomenik 60 u obliku tablice, 59 u obliku sanduk, i 3 u obliku sljemenjaka. Materijal od kog su spomenika napravio joj lijepo i bio kamen. Neki spomenike pao ili tuš zemlje. Proglašena je Nacionalni spomenik Bih.

Sa ukupno 30 spomenike su. U veliki broj spomenike su izvršena bordure i bolji od cik-cak liniju, frizovi od zastala skladu sa trolistom, fleur-de-lis, rozetama, mač, štit sa mačem, vodenicom, kamenicom, scena u lovu i plešu, i stas sa štit i koplje sa mačem.

                                     

2.1. Nekropolis sa spomenike Šarampovlje Vitina u Natrag. Natpisi. (Inscriptions)

Na dva spomenika snimio postojanje natpisi to spomenuo Ivan Maršića i vojvoda posao u Zloušića, kao službenik ili klesar Vuković. Grafika pisma, figura štit u obliku trougla, koristio je ime duke, i porodice Zloševića Zloušića datira iz ove spomenike u periodu XIV. ili XV. stoljeća.

Na stećku br. 77. snimljena cirilicu natpis od XV stoljeća, koja se odnosi na Ivan Maršića. Natpis je zanimljivo ne samo za sadržaj ali i za upotrebu pisma za pisanje broj 88 PN. M. Vego je pročitati natpis na dva načina,

+ A se leži Ivanь Maršićь. Živihь litь pi 88 mnogo nь zeimli ja, a ništa nes ohь

običaj snimak godina slovnim etikete s brojevima je karakteristična za srednjeg veka, i u nekim oblastima u istoriji srpski pismenost, na primjer, običaj je preživjela do kraja 17. pa i u 18. stoljeća. ćirilica pismo p ima vrijednost od broj 80, i takozvani osmerično i H ima numeričke vrednosti od 8. Službenik je vjerovatno kao da je stres to Ivan Maršić je živeo baš u zemlji i sa njom svijet je doveo, i u drugom slucaju on želi da naglasim da je Ivan Maršić ništa na ovoj zemlji iako je dugo živio. U sred ploče tamo je ornament u obliku štit sa mačem, dok obrubima u obliku široku okvir sadrži figure sidro. Štit je pravokutnog oblika duljine 104 cm, dršku nalazi se iznad štit dužine 20 cm, a krsnica 22 cm. Pod štit izlazi vrh mač.

Drugi natpis je snimljeno na stećku br. 107. i odnosi se gospod posao u Zloušića. M. Vego je znak pročitao,

+ A se leži knezь Radiša Zloušićь. A se piše kami Vukovićь za ьunaka junaka Tumov Tomovu Radiši Zloušićь.

Na osnovu grafije pisma, figura štit u obliku trokut, koristio je ime duke, i porodice Zloševića odnosi na vrijeme nastanka period XIV. ili XV. stoljeća. Ispod ovo vijeće M. Vego je evidentirao postojanje veliku grobnicu, ozidane lijepo klesanim kamen, dubinu oko 2 m. U vrijeme obrada natpis je bio zabilježen to je grobnica otvori sa južne strane i kosti u grobnici su pomjerene. Slova na ovaj znak ima karakteristike grafije XV. stoljeće, i to ime Radiše Zloušića nije neobično u dijelovima Bih. U povelje humskog gradonačelnik Radoslav od 1254. godine spominje potpisnik svjedok Pribin Zlošević, cije prezime je kao Zloušićima od Kruševo.                                     

3. Spomenike u Strujom. (Monuments in Electricity)

Tokom istraživanja i snimak spomenike u DVADESETOM veku, u oblasti Mostar registrovana 1.208 spomenike, od kojih u Zatvora samo četiri, i na teritoriji Rabine, ko je onda administrativno pripadao Ovaj, 46 spomenike. Istraživanje spomenike ovog kraja je posla sa samo fragmentarno Marian Wenzel, Šefika Bešlagić i Nadam se da Miletić.

U tri godine, od 2013. do 2015. godine, nova istraživanja i registraciju spomenike u Strujom, na površini od 150 km2, platio Addis Zilić, sa Univerziteta. godine. To je o teritorije koja je u vrijeme skali podizanje spomenike je bio sastavni dio bosanske države. Ustanovili 18 nekropolis, Šipovac, Dobrč, Raste), sa ukupno 347 spomenike.

Reljefni motivima predstavljena na 41 stećku, što je 11.81% od ukupnog broja. Dominiraju motive crescent, rozete, mač, različiih vrsta bordura, motivi krsta, ljudska nastup, itd. Postoji veliki broj u bas olakšanje motivima specifičan za ovo područje, kao što je prezentacija od ljudske figure, antropomorfnih prelazi, ili neke varijante bordura, koji nisu predstavljale u drugim mjestima. Neki grobna mjesta više nekropolis u Strujom zaradili posloženim kamenje, umjesto spomenike, u kojem se ističe primjer kako treba obradio blokove, set u pravokutnoj formi iznad mesta za sahrane. Također postoje razne vrste spomenike. Najčešći metode su spomenike oblika tablete, i slučajevima, dok je znatno manji broj predmeta sa stani, sljemenjaka sa stajati i krstača. Postoje i kutije čija je upper površinu nije horizontalno, kao i obično, ali se da usmjerim daleko, tako što su visina, bocnoj strani značajno različita. Izgledaju kao da imaju krov, kao što spomenike u obliku sljemenjaka, ali to je sve o krov samo na jednu vodu. To je o prelazni oblik koji nije dosad upoznala. Orijentaciju nije jedinstvena, i u nekoliko nekropolis je zastupao po tri ili četiri različita načina da leži spomenike.

Na podveleškom plato postoji kontinuitet život kroz prahistoriju i svim istorijskim epohe do današnjeg dana, što se vidi po brojne mjesta, to je još uvijek nije dovoljno arheoloških istraživao. Skoro uvijek su stećak spomenike nalaze se na tumulusima gužvu ili sa njima, ti si dokaz za kontinuitet vježbati za pokop mrtvih u isto lokacijama sa ranije epohama. Sa stećak spomenike i stariji muslimana haremi sa originalnim oblika krov, što je slučaj sa tri lokacije.

                                     

4. Književnost. (Literature)

 • Paul Andelić, Svjetlost, Sarajevo, 1982 – STUDIJE O TERITORIJALNOPOLITIČKOJ ORGANIZACIJU od SREDNJEVJEKOVNOG BOSNI.
 • Marijan Sivrić i Tomislav Andelić - Srednjevjekovni humske parohije, pdf listu sadrže, Knjiga 101, Biblioteka nadgrobni Spomenik, Knjigu 3, Mosta 1999.


                                     

5. Linkovi. (Links)

 • Flash info - Smatramo da Spomenike Strujom potvrdu od kulturnog blago: Spomenike su turizam potencijal.
 • Povijest umjetnosti Bih - Spomenike Strujom.
                                     
 • Džamija u Podhumu Džamija Derviš - paše Bajezidagića mjesto i ostaci graditeljske cjeline Jevrejsko groblje u Mostaru grobljanska cjelina Kameni most u Kosoru
 • Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017. Stećci u Veličanima kons.gov.ba. Pristupljeno 13. 11. 2016. Stećci u Mesarima Komisija za očuvanje nacionalnih
 • svjedoči ranokršćanska crkva u zaseoku Humi - Lišani i mnogobrojni stećci Ovo područje bilo je poprište sukoba tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mjesto
 • 22. 3. 2017. Old Bridge Area of the Old City of Mostar UNESCO.org. Pristupljeno 22. 3. 2017. Stećci Medieval Tombstones Graveyards UNESCO.org. Pristupljeno
 • stećaka, čije podizanje je počelo u XII stoljeću, 95, 5  su ležeći ploče, sanduci i sljemenjaci. Oko 4, 5 su uspravni stećci od toga 3, 9 stubovi i 0, 6 krstače
 • Bosne i Hercegovine. Stećci su vrlo dobro oblikovani. Klesani su od lokalnog kamena koji je podložan cijepanju, pa se su neki stećci osim što su utonuli
 • SPOMENICI - STEĆCI glasnik srpskog arheološkog društva, Beograd, 2001 Hrvatska enciklopedija leksikografski zavod Miroslav Krleža Šefik Bešlagić: STEĆCI KULTURA
 • stećaka Vrtla, 17 grobova sa stećcima Plavi Greb, šest grobova sa stećcima Andelko Zelenika - Stećci jablaničkog područja, Mostar Hercegovina IV, 1985, 51
 • svjetske baštine u Evropi: Stari most sa historijskim gradskim područjem u Mostaru Most Mehmed - paše Sokolovića u Višegradu, Stećci Na listi nalaze se
 • 2015. Općina Trebinje nasbih.com. Pristupljeno 28. 10. 2015. Stećci i crkva u Strujićima Arhivirano s originala, 4. 3. 2016. Pristupljeno 28. 3
 • groblja u Mostaru nastala su u XVI stoljeću i nalaze se u sjeveroistočnom dijelu Mostara u dijelu grada koji se zove Bjelušine, na uzvišenju Stolac, u neposrednoj
 • SPOMENICI - STEĆCI glasnik srpskog arheološkog društva, Beograd, 2001 Hrvatska enciklopedija leksikografski zavod Miroslav Krleža Šefik Bešlagić: STEĆCI KULTURA


                                     
 • pojavljuju. Šefik Bešlagić: STEĆCI KULTURA I UMJETNOST Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017. Nada Miletić: STEĆCI Umjetnost na tlu Jugoslavije
 • stećcima iz 1982. Kupres 1954 Stećci na Blidinju 1959 Kalinovik 1962 Grborezi 1964 Popovo 1966 Stećci Centralne Bosne 1967 Stećci
 • U prvu grupu spadaju stećci u obliku ploče, sanduka i sanduka sa postoljem, sljemenjak i sljemenjak sa postoljem, dok u drugu grupu spadaju stećci sa
 • Sarajevo: Veselin Masleša 1982. STEĆCI KULTURA I UMJETNOST Andelko Zelenika - Stećci livanjskog kraja, Livanjski kraj u povijesti, Split - Livno, 1994
 • Šefik Bešlagić: STEĆCI KATALOŠKO - TOPOGRAFSKI PREGLED Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017. Nada Miletić: STEĆCI Umjetnost na
 • Dobra knjiga, Sarajevo 2008. Stećci : bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, Rabic, 1.izdanje, Sarajevo 2009, 332. Stećci : bosansko i humsko mramorje
 • je djelovala i u vrijeme proteklog rata i bila je pokretačem i nosiocem priprema u osnivanju Likovne akademije Univerziteta u Mostaru sa sjedištem na
 • Šefik Bešlagić: STEĆCI KATALOŠKO - TOPOGRAFSKI PREGLED Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017. Nada Miletić: STEĆCI Umjetnost na
 • Knjiga I. Sarajevo: Zemaljski muzej - Sarajevo, 1962. Šefik Bešlagić, Stećci u Gornjem Hrasnu, Naše starine VII, Sarajevo, 1960, 91 - 112. Pavao Andelić
 • poslovanje pronašli su i u vlastitoj sredini. Najznačajnije domaće vrelo u historiji Bitunje su stećci Stećci na ovom području u Zakuku, Potkuku, Lokvama
 • doveo do stvaranja niza posebnosti, kako u sferi duhovnosti domaća bogumilska vjera tako i u kulturi stećci vlastitio pismo bosančica i dr politici
                                     
 • Bešlagić: STEĆCI KATALOŠKO - TOPOGRAFSKI PREGLED Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017. Marian Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima Sarajevo:
 • na užim i podužnim stranama. Skoro svi stećci su na neki način poredani u jednoj liniji. Grobovi su istraživani u sondama koje su postavljene na mjestima
 • sanduka, 1 fragment stećka i 1 grobno mjesto. Stećci su rasporedeni na padini manjeg brijega, dijelom su utonuli u zemlju, obrasli su mahovinom i lišajevima
 • polu - kontrafora na dvorcu u Kraljevoj Sutjesci, sačuvali su se mnogobrojni nadgrobni spomenici, poznatiji kao stećci Oni su u dugom razdoblju od 13. do
 • Nada Miletić: STEĆCI Umjetnost na tlu Jugoslavije Izdavački zavod Jugoslavija, Beograd Spektar Zagreb Prva književna komuna Mostar 1982. Pristupljeno
 • Marian Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima Sarajevo: Veselin Masleša, 1965. Pristupljeno 9. 2. 2018. Šefik Bešlagić: STEĆCI KULTURA I UMJETNOST Sarajevo:
 • objekti: Stari most i stara jezgra grada u Mostaru 2005 Most Mehmed - paše Sokolovića u Višegradu 2007 Stećci - srednjovjekovni bosanski nadgrobni spomenici

Users also searched:

stećci u mostaru, stećak. stećci u mostaru,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →