★ Free online encyclopedia. Did you know? page 132

Galerija Branka Šotre

Šarić kuću se nalazi u gradu je pijaci, u centru Stolac, Bih. Od adresu uklesanog u ploču iznad vrata Šarić kući koja je izgrađena godine. Proglašena je nacionalni spomenik Bih. Ova odluka komisija na svom sastanku održati u 6. do 12. maja 2003. ...

Dvor Zvorničko-tuzlanske eparhije

Sud Srpskopravoslavne zvornik-tuzla eparhije sa pokretnim nasljedem se nalazi u kostariki. Na sjednici nacionalni parkovi, držao od 3. 9. Jul 2007. godine, zgrada palače proglašena nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon li ...

Travnička sahat-kula na Musali

Dani sat toranj na Musali je jedna od dve kule uprave i nalazi u donjoj čaršiji, prirodni plato ispod Stari grad kvalitet inter, što je jedini grad u Bih da ima dva sata kule. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici od 25. do 31. J ...

Crkva svetog Petra i Pavla u Tešnju

Crkva sv. Peter i Pol u Performans katolička crkva u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, općini Performans, Bih. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 1. da 3. Februar 2016. godine, odlučila je: Istorijski strukture – Katolička crkva sv. Peter i Pol u Gra ...

Crkva sv. Georgija u Velikoj Kladuši

Crkva sv. Georgi u Kladuše, Bosni i Hercegovine pripada srpski pravoslavni crkvu i biskupiji ratni komandant-petrovačkoj. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 9. do 12. Februar 2012. godina u Sarajevo, odlučila je da crkva je proglasila nacional ...

Zgrada željezničke stanice Šipad u Jajcu

Zgrada željezničke stanice Šipad ili zgrada bivši željezničke stanice Steinbeiss, nalazi se u Jajca, Bih. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici od 21. dok 27. Januar 2003. godine donio odluku da stanicu proglasila nacionalni spom ...

Zgrada Ante Štambuka

Zgrada Ante Štambuka se nalazi na uglu Tito i Kulovića broj 8 u općini Centar u Sarajevo, Bih. Na nacionalni parkovi, na sastanku je držao na 26. Oktobra 2010. godinu dana, doneo odluku da se zgrada proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka ...

Hamidija džamija

Hamidija džamija u Mrkonjić grad nalazi u mašući Rijeku u centralnom dijelu grada. Proglašena je nacionalni spomenik Bih. Ova odluka komisija na sjednici na 4. do 8. marta 2003. godine, u slijedeće sastav: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, D ...

Kizlaragina džamija

Kizlaragina džamija u Mrkonjić grad nalazi se u centru dijelu Grada, sa zgrade od opštine. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 3. 9. možda 2005. godine doneo odluku da džamiju biti proglašen nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvoj ...

Turkovića kula

Suđenje kula je stambeni kompleks srednje ambijent vrijednosti, gradena etapno, iz SEDAMNAESTOG da XVIII vek. To se nalazi na rocky cliff, na dnu zapadne obroncima Stari grad Stolac, uz šetalište na početku talas Zagrad. Proglašena je nacionalni ...

Dulhanumina kuća

Dulhanumina kuća je sagrađena 1835. godine, i to je jedan od najvažnijih strukture otoman – stambena arhitekturu u Bih. To se nalazi na desnoj obali Bregave, za razliku od kompleksa Označen za Stolac. Proglašena je nacionalni spomenik Bih. Ova od ...

Lipanjska džamija

Jun džamije, dfžamija, nalazi se u Gračanica, Bih. Nacionalni parkovi, na sjednici od 21. da 24. Studenoga 2011. godina u Sarajevo, doneo odluku da jun džamiju sa harem proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon lin ...

Turbe šejha Bistrigije

Turbe od Bistrigije je sa Car je džamiju, Sarajevo, Bih, koji je proglašeno nacionalni spomenik Bih. Odluka je napravio nacionalni parkovi na sjednici od 7. do 10. Novembar 2006. godine čine: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovren ...

Oficirski paviljoni

Policajac paviljoni u Sarajevu se nalazi u općini Centar u Sarajevo, Bih. Na nacionalni parkovi, na sastanku je držao na 26. Oktobra 2010. godinu dana, doneo odluku da paviljoni proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila ...

Zildžića kuća

Zildžića kuću se nalazi u općini u dvije, Bih. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 29. Januar da 04. Februar 2008. godinu dana, doneo odluku da Zildžića proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon linije: Zeynep Ah ...

Vila Emericha Pascola

Vila Emericha Pascola se nalazi unutar zelene oblastima u centralnom dijelu grada Banja Luka, Bih. Na sjednici nacionalni parkovi držao na 26. Oktobra 2010. godina, vili proglašen nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon lin ...

Zebina šuma

Povijesno područje Zebina šuma, općini Foča, Bih, područje je obeležavala kontinuitet život iz prahistorijskog srednjeg vijeka do današnjih dana. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 1. da 3. April 2014. godinu dana, doneo odluku da se područje ...

Groblje sv. Ive

Groblju st Živi u Livno je iskopini na općini Livno, Bih. Na sjednici nacionalni parkovi oktobra 6. do 10. Jula 2008. godine, groblju proglašen nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon linije: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuham ...

Kasnoantička bazilika u Cimu

Rano christian bazilika Rijeke je arhitektonski kompleks se nalazi na sajt od Crkve Reke, na northwestern periferiji Bosna bih. Na sjednici nacionalni parkovi držala 20. dok 26. Januar 2004. godine, bazilika proglašena nacionalni spomenik Bih. Ov ...

Banka na Obali

Banke na Obali, bivši Ogranak austro-ugarskim banke, nalazi se na desnoj obali rijeke Miljacka, u neposrednoj blizini Drvenija most u Sarajevu. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 1. do 4. Decembar, 2009. godinu dana, doneo odluku da zgradu, pr ...

Džamija u Kazancima

Džamija u Kazancima je bila smještena na granici sa Gore, nije daleko od izvor pitke vode Oko i Stubanj, dvadeset milja jugoistočno od Gacko, Bih. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 30. August da 5. Septembra 2003. godinu dana, doneo odluku da ...

Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama

Ljubunčića tornja u Voljicama, je stambena-fortifikacijski zgradu iz otoman period, općini Gornji da se odbrane-Naselje, Bih. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 3. da 5. marta 2015. godina u Sarajevo, doneo odluku da toranj proglasila nacional ...

Šeranića kuća u Banjoj Luci

Šeranića kuću u Banja Luci, koja se nalazi u mašući Ilidža u Gornji Šeheru, Banja Luka. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 6. do 12. maja 2003. godine donio odluku da Šeranića kuću proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usv ...

Hadžimuratovića Daire

Hadžimuratovića Tamburin u Sarajevu predstavljaju istorijski urbana-arhitektonski jedinica koja je pretežno je zadržala karakteristike urbanizma i arhitekture je formirana u otoman period, razvoj sarajevo tržištu. Na nacionalni parkovi, na sjedni ...

Hadži-Alibegova džamija

Muslimanske Ali-bega džamiju uprave, ili džamija u Gornjem pijaci, ili džamiju Mehmed-paša Kukavice, nalazi se u centru Bosna bih. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici od 15. 21. marta 2005. godine doneo odluku da džamiju sa sat ...

Crkva sv. Georgija na Trnovcu

Crkva sv. Georgi sa groblja na Trnovcu u Tuzli, nalazi se na brdu Trnovac, u Tuzli, pripada srpski pravoslavni crkvu, Biskupiji te godine-galerija. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 7. da 13. Jula 2009. godinu dana, doneo odluku da crkva je p ...

Saburina kuća

Saburina kuću se nalazi u selu Smithovi, općini Stari grad u Sarajevo, Bih. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 16. do 22. možda 2006. godinu dana, doneo odluku da kuće proglasila nacionalni spomenik Bih. Ova odluka Komisija je usvojila nakon l ...

Arheološko nalazište Vranjevo selo

Arheoloških nalazišta Vranjevo selo je sajt sa rezultatima iz gvozdenog doba, rimski period i srednjovjekovnih države. Na nacionalni parkovi, na sjednici od 4. do 10. možda 20o4. godina u Sarajevo, doneo odluku da sajt proglasila nacionalni spome ...

Boško Karanović

Boško Novalić, je jedan od rodonačelnika moderne grafika u Jugoslaviji na kraju četrdesetih i ranije pedesetih XX vek.

Vlatko Tumurlić

Vlatko Tumurlić je krstjanin, član bosanskih Crkvu, diplomata u službi porodice Pavlovići. Krstjanin Vlatko Tumurlić poznat kao diplomat, je poslanik u službi porodice Pavlovići, ali u svoje mjesto i ulogu u hijerarhiji bosanske Crkvu. Zajedno sa ...

Vlasi Nenkovići

Kosa Nenkovići su vlaška grupa / katun, koja se nalazi u širem ljubinsko-trebinjskom područje, tačnije vezane za nagodbu Žrvanj nepoznati ubikacije i nagodbu Ivice, koja se nalazi južno-istočno od Ljubinja. Katun Nenkovića narastao je sa puno već ...

Ulaganje novca na dobit

Ulaže novac za profit dvije godine sličan moderne oročenoj uštedjeti novac sa prateće interesa. Šta je primjenjivano u Dubrovniku u srednjem veku, i u njemu, od stranaca, uključeni su samo predstavnici plemstvo na srednjovjekovnom Bosni. Ovaj pos ...

Vlasi Stankovići

Kosa Stankovići su vlaška porodicu iz pašnjak Stanka Perutinića. Kosa Stankovići dolaze iz pašnjak Stanka Perutinića što je ogranak Vlaha Maleševaca. Katun Stanka Perutinića javlja na početku 15. stoljeća. Četiri brata, Stanka, Hrebljan, Milić i ...

Prezimena izvedena od titula

Prezime potiče od naslov prezimena da prvobitno doveo u vezu sa određenim titule koje je postojalo u historijskim razvoj i organizacija za ljudska društvo. Moderna prezime Cara, Carić, momci i djevojke mogli, Kralj, Kraljić, Princ, Duke, Knežević ...

Hrana Vuković Kosača

Hrana Vuković je bosanske princa, koji je vladao teritorija između reka Neretva i Drine. Nosio je naslov vojvodo bosanske. Otac je Sandalja Hranića i brat Vlatko Vuković, čuveni plemić koji je učestvovao u dve bitke protiv Turaka, Kosovu i Bileća ...

Zlatarići

Zlatarići su goražda trgovaca koji može pratiti u izvori tokom 15. stoljeća. Spominje 1422. godine i šablon su pol Bih. Teško je znati koji je rodonačelnik ovoj obitelji, ali to je vjerovatno to njegovo interes vezanim za trgovinu draguljara. Prv ...

Radoje Dubjević

Između Dubjević trgovac iz Foča. Između Dubjević je istaknuti opremu za zamrzavanje sperme trgovac od 20. i 30-tih godina 15. stoljeća. Nisu poznati njegovih predaka ili svoje naslednike. U njegovo ime, najverovatnije se krije u vezi sa sloveskih ...

Indeks zabranjenih knjiga

Indeks zabranjen knjige po prvi put izdao papa Pavle IV. To se desilo na početku protivreformacije i pod su prvenstveno knjige, protestant pisaca. Kasnije, Indeks su sve veći broj heretičkih knjigu i slobodoumnih akcije. Njihov čitanje je bilo za ...

Devon (period)

Devon je sistem i periodu od geološki put skali, koje pripada paleozojskoj doba. Paleozoik je podijeljen u šest perioda koji je devon četvrti, nakon silura, i spred ugljen. On je počeo pre nego o 417 miliona godina i koja je završila pre nego o 3 ...

Klima

Klima kao vreme koncept je set meteorološke udara i događaje u odredjeno vreme preriodu napraviti srednjoj stanje u atmosferu u neki dio površinu Zemlje. Osim toga vrijeme, tu je i biološki, i geografske termin klime. Biološki klima je kompleks k ...

Magla

Magla je vrijeme fenomen u prizemnom sloj troposfere, tlo oblak kapi vode ili kristalima leda da je tako mali i lagahni upravljati da lebdi u vazduhu. Magla se smanjuje horizontalno vidljivost ispod 1 km.

Glacijalni proces

Glacijalni proces je geomorfološki proces koji se javlja za akciju led, sneg i deda mraz. Ovo je kako oni kombinaciji tri procesa, koji je, usput, razlikuju. Efekti led je glacijalni proces u užem smisla. Geomorfološko efekat snijeg je zvao nivac ...

Amazonija

Amazonija je veliku sumu prostranstvo na sjeveru Južnoj Americi. Ime je primio pored rijeke Amazon. Amazonija traje oko 5 500 000 2 km. Amazoníja je svjetski najveći prašume. Zauzima za trećinu Južne Amerike na deo oko rijeke Amazon. Također je p ...

Geologija

Geologija je nauka koja se bavi proučavanjem planeti Zemlji, kamenja i minerala taj obrazac i da proces koji se mijenja. Geologija daje uvid u povijesti Zemlje, dao dokaz za tektoniku rekord, evolucionu povijesti, i klima šta je presudio u prošlo ...

Al Gore

Albert Arnold Gore Jr. je američki političar, i ekolog koji je izveo ulogu. 45. potpredsednik SJEDINJENIH država od 1993. da 2001. u Bill Clinton je upravu. Od 1985. do 1993. godine je bio savezni senator iz državi Tennessee. Na kraju drugog Clin ...

Mamut

Mamut je uobičajeno ime za izumrla vrsta slon koji je imao dugo zakrivljeni kljove, ili gustu kosu. Tokom diluvijalnog period naseljena sjevernom dijelovima svijeta - Evropi, Aziji i Sjeverne Amerike. Iako pridjeva "mamut" se koristi za neobična ...

Geomorfologija

Geomorfologija je nauka koja se bavi postankom i evolucija konture Zemlje. Geomorfolozi uključen u istraživanje konture i geološke i druge procesa koji vode u to. Geomorfologija je blisko povezana sa fizičkim geografijom, geologijom, geodezijom, ...

Morska geologija

Marinac geologije ili geološke okeanografija je naučnih studija povijest i struktura okeana. To uključuje geofizičke, geohemijska, sedimentološka i paleontološka istraživanja dnu okeana i priobalnim zoni. Čvrsto povezane sa fizičkim okeanografijo ...

Kultura Cucuteni

Kulture Cucuteni je dokaz arheoloških kulture u istočnoj Europi od preko 4.800. od 3000 godina pre hrista, koji se nalazi u suvremeni Rumunija, Moldavija i Ukrajini, u regionu Dnjepra i Dnjestra, na područje oko 350.000 km2. To je dobila ime po s ...

Svjetski dan zdravlja

Svetska zdravstvena dan engleskog: Svijet Dan Zdravlja se slavi 7. April svake godine pod okriljem wh organizacije. Prva svetska zdravstvena skupština, koji je bio u organizaciji svjetskoj zdravstvenoj organizaciji održan je u 1948. godine. Odluk ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →